สรุปแนวข้อสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหน่วยงานทั่วประเทศ
เนื้อหาตรงประเด็นกระชับ ข้อสอบพร้อมเฉลย ซ้อมมือก่อนลงสนามจริงชิงความได้เปรียบก่อนใคร

สนใจติดต่อหาเราได้ที่ 

  1. 095-879-5595
  2. line@ id @qbk2548g (มี @ ด้วยนะคะ)
  3. mpgov888@gmail.com
  4. www.สรุปแนวข้อสอบงานราชการ.com

ท่านสามารถตรวจสอบขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่ http://www.สรุปแนวข้อสอบงานราชการ.com/how2order

 ส่งจริงแน่นอน ไฟล์ PDF ได้รับหลังแจ้งยอดโอน 5 -10 นาที  เล่มส่ง EMS 2-3 วัน

 
 

Array ( [0] => Array ( [category_id] => 4582 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => แนวข้อสอบ [description] => <p>แนวข้อสอบ</p> [image] => products_category_1.png [mdate] => 2017-07-13 13:07:55 [items_count] => [items_count_all] => [status] => 1 ) [1] => Array ( [category_id] => 4601 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลดำเนินสะดวก [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 18:59:23 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [2] => Array ( [category_id] => 4602 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการแพทย์สถาบันสิรินธร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 18:59:30 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [3] => Array ( [category_id] => 4603 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 18:59:36 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [4] => Array ( [category_id] => 4604 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 18:59:43 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [5] => Array ( [category_id] => 4605 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 18:59:50 [items_count] => 1 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [6] => Array ( [category_id] => 4606 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สถาบันมะเร็งแห่งชาติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 18:59:56 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [7] => Array ( [category_id] => 4607 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:03 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [8] => Array ( [category_id] => 4608 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมแพทย์ทหารอากาศ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:10 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [9] => Array ( [category_id] => 4609 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:17 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [10] => Array ( [category_id] => 4610 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:24 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [11] => Array ( [category_id] => 4611 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:31 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [12] => Array ( [category_id] => 4612 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:37 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [13] => Array ( [category_id] => 4613 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:44 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [14] => Array ( [category_id] => 4614 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการขนส่งทางบก [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:51 [items_count] => 1 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [15] => Array ( [category_id] => 4615 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการแพทย์สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:00:59 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [16] => Array ( [category_id] => 4616 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:06 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [17] => Array ( [category_id] => 4617 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:13 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [18] => Array ( [category_id] => 4618 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => คุรุสภา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:19 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [19] => Array ( [category_id] => 4619 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:26 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [20] => Array ( [category_id] => 4620 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:32 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [21] => Array ( [category_id] => 4621 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลศรีธัญญา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:39 [items_count] => 4 [items_count_all] => 743 [status] => 1 ) [22] => Array ( [category_id] => 4622 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:45 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [23] => Array ( [category_id] => 4623 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมโยธาธิการและผังเมือง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:52 [items_count] => 4 [items_count_all] => 778 [status] => 1 ) [24] => Array ( [category_id] => 4624 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการทหารสื่อสาร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:01:58 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [25] => Array ( [category_id] => 4625 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:05 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [26] => Array ( [category_id] => 4626 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เทศบาลตำบลกะรน [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:12 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [27] => Array ( [category_id] => 4627 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงบประมาณ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:18 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [28] => Array ( [category_id] => 4628 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:25 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [29] => Array ( [category_id] => 4629 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:31 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [30] => Array ( [category_id] => 4630 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการขนส่งทางบก [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:38 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [31] => Array ( [category_id] => 4631 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:44 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [32] => Array ( [category_id] => 4632 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:51 [items_count] => 6 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [33] => Array ( [category_id] => 4633 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมควบคุมโรค [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:02:57 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [34] => Array ( [category_id] => 4634 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลพิจิตร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:04 [items_count] => 5 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [35] => Array ( [category_id] => 4635 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:10 [items_count] => 17 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [36] => Array ( [category_id] => 4636 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:17 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [37] => Array ( [category_id] => 4637 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:23 [items_count] => 7 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [38] => Array ( [category_id] => 4638 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:30 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [39] => Array ( [category_id] => 4639 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมสรรพสามิต [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:36 [items_count] => 1 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [40] => Array ( [category_id] => 4640 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:43 [items_count] => 14 [items_count_all] => 726 [status] => 1 ) [41] => Array ( [category_id] => 4641 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:50 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [42] => Array ( [category_id] => 4642 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมวิชาการเกษตร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:03:57 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [43] => Array ( [category_id] => 4643 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:03 [items_count] => 21 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [44] => Array ( [category_id] => 4644 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:10 [items_count] => 18 [items_count_all] => 621 [status] => 1 ) [45] => Array ( [category_id] => 4645 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:16 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [46] => Array ( [category_id] => 4646 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:23 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [47] => Array ( [category_id] => 4647 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลบ้านโป่ง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:30 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [48] => Array ( [category_id] => 4648 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:36 [items_count] => 15 [items_count_all] => 748 [status] => 1 ) [49] => Array ( [category_id] => 4649 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมปศุสัตว์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:43 [items_count] => 3 [items_count_all] => 643 [status] => 1 ) [50] => Array ( [category_id] => 4650 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:50 [items_count] => 5 [items_count_all] => 592 [status] => 1 ) [51] => Array ( [category_id] => 4651 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:04:56 [items_count] => 4 [items_count_all] => 488 [status] => 1 ) [52] => Array ( [category_id] => 4652 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลปากช่องนานา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:03 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [53] => Array ( [category_id] => 4653 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมวิชาการเกษตร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:10 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [54] => Array ( [category_id] => 4654 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:16 [items_count] => 3 [items_count_all] => 658 [status] => 1 ) [55] => Array ( [category_id] => 4655 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:23 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [56] => Array ( [category_id] => 4656 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลคูเมือง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:30 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [57] => Array ( [category_id] => 4657 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักยุทธโยธาทหาร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:36 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [58] => Array ( [category_id] => 4658 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เทศบาลนครอ้อมน้อย [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:43 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [59] => Array ( [category_id] => 4659 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เทศบาลตำบลเชียงเครือ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:50 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [60] => Array ( [category_id] => 4660 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:05:56 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [61] => Array ( [category_id] => 4661 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลสงฆ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:06:03 [items_count] => 5 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [62] => Array ( [category_id] => 4662 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:06:10 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [63] => Array ( [category_id] => 4663 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลนครพิงค์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 19:06:16 [items_count] => 8 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [64] => Array ( [category_id] => 4677 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการปกครอง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 23:17:58 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [65] => Array ( [category_id] => 4678 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ศูนย์การศึกษาพิเศษ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 23:18:26 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [66] => Array ( [category_id] => 4679 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ศูนย์อนามัยที่8 [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 23:18:46 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [67] => Array ( [category_id] => 4681 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมอนามัย [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 23:20:02 [items_count] => 1 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [68] => Array ( [category_id] => 4682 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เทศบาลตำบลฝั่งแดง [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-13 23:21:41 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [69] => Array ( [category_id] => 4698 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมเจ้าท่า [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-14 21:49:13 [items_count] => 2 [items_count_all] => 809 [status] => 1 ) [70] => Array ( [category_id] => 4699 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-14 21:49:19 [items_count] => 1 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [71] => Array ( [category_id] => 4700 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมพลศึกษา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-14 21:49:26 [items_count] => 6 [items_count_all] => 664 [status] => 1 ) [72] => Array ( [category_id] => 4701 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ [description] => <p>กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> [image] => [mdate] => 2017-07-14 21:50:31 [items_count] => 2 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [73] => Array ( [category_id] => 4735 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-17 23:57:50 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [74] => Array ( [category_id] => 4736 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลตะกั่วป่า [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-17 23:57:57 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [75] => Array ( [category_id] => 4737 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลพุทธโสธร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-17 23:58:03 [items_count] => 0 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [76] => Array ( [category_id] => 4738 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การเภสัชกรรม [description] => <p>องค์การเภสัชกรรม</p> [image] => [mdate] => 2017-07-17 23:58:40 [items_count] => 23 [items_count_all] => 637 [status] => 1 ) [77] => Array ( [category_id] => 4749 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมคุมประพฤติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-18 17:54:40 [items_count] => 10 [items_count_all] => 502 [status] => 1 ) [78] => Array ( [category_id] => 4750 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-18 17:54:47 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [79] => Array ( [category_id] => 4751 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมกิจการผู้สูงอายุ [description] => <h1 class="headerText" style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word; display: block; line-height: 36px; font-family: TPTankhun; color: #707070; font-size: 36px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">กรมกิจการผู้สูงอายุ</h1> [image] => [mdate] => 2017-07-18 17:56:41 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [80] => Array ( [category_id] => 4775 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมธนารักษ์ [description] => <p>กรมธนารักษ์</p> [image] => [mdate] => 2017-07-19 22:31:42 [items_count] => 11 [items_count_all] => 418 [status] => 1 ) [81] => Array ( [category_id] => 4776 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมทางหลวงชนบท [description] => <p>กรมทางหลวงชนบท</p> [image] => [mdate] => 2017-07-19 22:36:52 [items_count] => 12 [items_count_all] => 739 [status] => 1 ) [82] => Array ( [category_id] => 4828 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน [description] => <p>ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน</p> [image] => [mdate] => 2017-07-23 19:46:46 [items_count] => 1 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [83] => Array ( [category_id] => 4829 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลราชวิถี [description] => <p>โรงพยาบาลราชวิถี</p> [image] => [mdate] => 2017-07-23 19:51:20 [items_count] => 8 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [84] => Array ( [category_id] => 4830 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมวิทยาศาสตร์บริการ [description] => <p>กรมวิทยาศาสตร์บริการ</p> [image] => [mdate] => 2017-07-23 19:54:17 [items_count] => 3 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [85] => Array ( [category_id] => 4848 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เมืองพัทยา [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 18:05:57 [items_count] => 9 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [86] => Array ( [category_id] => 4849 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 18:06:03 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [87] => Array ( [category_id] => 4850 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลสมุทรสาคร [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 18:06:11 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [88] => Array ( [category_id] => 4851 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลพุทธชินราช [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 18:06:18 [items_count] => 6 [items_count_all] => 520 [status] => 1 ) [89] => Array ( [category_id] => 4859 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ระดับ3กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 19:34:00 [items_count] => 20 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [90] => Array ( [category_id] => 4860 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ระดับ1กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท. [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 19:34:06 [items_count] => 10 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [91] => Array ( [category_id] => 4861 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ระดับ2กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท. [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-24 19:34:13 [items_count] => 11 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [92] => Array ( [category_id] => 4894 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-25 23:30:55 [items_count] => 4 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [93] => Array ( [category_id] => 4898 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) [description] => <p>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)</p> [image] => [mdate] => 2017-07-25 23:35:27 [items_count] => 2 [items_count_all] => 508 [status] => 1 ) [94] => Array ( [category_id] => 4913 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลมหาสารคาม [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-26 18:23:09 [items_count] => 7 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [95] => Array ( [category_id] => 4914 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-26 18:23:16 [items_count] => 7 [items_count_all] => 337 [status] => 1 ) [96] => Array ( [category_id] => 4927 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.2560 [description] => [image] => [mdate] => 2017-07-27 18:47:39 [items_count] => 27 [items_count_all] => 338 [status] => 1 ) [97] => Array ( [category_id] => 4979 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สภากาชาดไทย [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-01 22:23:11 [items_count] => 10 [items_count_all] => 656 [status] => 1 ) [98] => Array ( [category_id] => 4980 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมส่งเสริมการเกษตร [description] => <p>กรมส่งเสริมการเกษตร</p> [image] => [mdate] => 2017-08-01 22:26:40 [items_count] => 1 [items_count_all] => 339 [status] => 1 ) [99] => Array ( [category_id] => 4991 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-02 17:52:03 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [100] => Array ( [category_id] => 4992 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-02 17:52:10 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [101] => Array ( [category_id] => 4993 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => ศูนย์การบินทหารบก [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-02 17:52:17 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [102] => Array ( [category_id] => 4994 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-02 17:52:24 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [103] => Array ( [category_id] => 5075 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-05 17:47:45 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [104] => Array ( [category_id] => 5076 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลสุรินทร์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-05 17:47:52 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [105] => Array ( [category_id] => 5149 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลลำปาง [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-08 17:48:48 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [106] => Array ( [category_id] => 5150 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-08 17:48:56 [items_count] => 1 [items_count_all] => 340 [status] => 1 ) [107] => Array ( [category_id] => 5152 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลลำปาง [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-08 17:51:39 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [108] => Array ( [category_id] => 5153 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-08 17:51:46 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [109] => Array ( [category_id] => 5154 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมประชาสัมพันธ์ [description] => <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> [image] => [mdate] => 2017-08-08 17:54:23 [items_count] => 3 [items_count_all] => 677 [status] => 1 ) [110] => Array ( [category_id] => 5236 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-10 18:24:12 [items_count] => 1 [items_count_all] => 341 [status] => 1 ) [111] => Array ( [category_id] => 5237 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมชลประทาน [description] => <p>กรมชลประทาน</p> [image] => [mdate] => 2017-08-10 18:24:21 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [112] => Array ( [category_id] => 5299 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมประมง [description] => <p>กรมประมง</p> [image] => [mdate] => 2017-08-13 17:58:48 [items_count] => 4 [items_count_all] => 346 [status] => 1 ) [113] => Array ( [category_id] => 5300 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => บริษัทขนส่งจำกัด [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-13 17:58:56 [items_count] => 7 [items_count_all] => 353 [status] => 1 ) [114] => Array ( [category_id] => 5301 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-13 17:59:03 [items_count] => 8 [items_count_all] => 360 [status] => 1 ) [115] => Array ( [category_id] => 5321 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมทหารพรานที่41 [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-14 17:44:14 [items_count] => 1 [items_count_all] => 361 [status] => 1 ) [116] => Array ( [category_id] => 5322 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-14 17:44:22 [items_count] => 7 [items_count_all] => 380 [status] => 1 ) [117] => Array ( [category_id] => 5323 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) [description] => <p>บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน)</p> [image] => [mdate] => 2017-08-14 17:45:12 [items_count] => 12 [items_count_all] => 373 [status] => 1 ) [118] => Array ( [category_id] => 5384 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสถิติแห่งชาติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-16 20:03:40 [items_count] => 1 [items_count_all] => 381 [status] => 1 ) [119] => Array ( [category_id] => 5386 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เทศบาลตำบลบ้านค้อ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-16 20:03:47 [items_count] => 7 [items_count_all] => 388 [status] => 1 ) [120] => Array ( [category_id] => 5387 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทว [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-16 20:03:53 [items_count] => 4 [items_count_all] => 392 [status] => 1 ) [121] => Array ( [category_id] => 5389 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลชัยภูมิ [description] => <p>โรงพยาบาลชัยภูมิ</p> [image] => [mdate] => 2017-08-16 20:08:09 [items_count] => 4 [items_count_all] => 396 [status] => 1 ) [122] => Array ( [category_id] => 5497 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-17 18:15:25 [items_count] => 8 [items_count_all] => 404 [status] => 1 ) [123] => Array ( [category_id] => 5498 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-17 18:15:32 [items_count] => 5 [items_count_all] => 409 [status] => 1 ) [124] => Array ( [category_id] => 5499 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-17 18:15:39 [items_count] => 5 [items_count_all] => 414 [status] => 1 ) [125] => Array ( [category_id] => 5526 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-18 17:32:17 [items_count] => 6 [items_count_all] => 753 [status] => 1 ) [126] => Array ( [category_id] => 5527 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลปทุมธานี [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-18 17:32:24 [items_count] => 1 [items_count_all] => 423 [status] => 1 ) [127] => Array ( [category_id] => 5528 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-18 17:32:31 [items_count] => 3 [items_count_all] => 426 [status] => 1 ) [128] => Array ( [category_id] => 5568 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจํากัด(มหาชน) [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-21 00:09:36 [items_count] => 10 [items_count_all] => 441 [status] => 1 ) [129] => Array ( [category_id] => 5569 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ [description] => <p>กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ</p> [image] => [mdate] => 2017-08-21 00:10:08 [items_count] => 1 [items_count_all] => 427 [status] => 1 ) [130] => Array ( [category_id] => 5570 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น [description] => <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น</p> [image] => [mdate] => 2017-08-21 00:10:50 [items_count] => 4 [items_count_all] => 431 [status] => 1 ) [131] => Array ( [category_id] => 5585 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-21 18:00:46 [items_count] => 1 [items_count_all] => 442 [status] => 1 ) [132] => Array ( [category_id] => 5586 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-21 18:00:53 [items_count] => 5 [items_count_all] => 447 [status] => 1 ) [133] => Array ( [category_id] => 5587 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กองพลทหารม้าที่2 [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-21 18:01:00 [items_count] => 6 [items_count_all] => 457 [status] => 1 ) [134] => Array ( [category_id] => 5588 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการขนส่งทหารบก [description] => <p>กรมการขนส่งทหารบก</p> [image] => [mdate] => 2017-08-21 18:03:47 [items_count] => 9 [items_count_all] => 507 [status] => 1 ) [135] => Array ( [category_id] => 5626 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-22 22:55:21 [items_count] => 5 [items_count_all] => 462 [status] => 1 ) [136] => Array ( [category_id] => 5627 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมทางหลวง [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-22 22:55:27 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [137] => Array ( [category_id] => 5628 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงานก.ก.) [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-22 22:55:34 [items_count] => 9 [items_count_all] => 473 [status] => 1 ) [138] => Array ( [category_id] => 5675 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานศาลยุติธรรม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-23 18:40:01 [items_count] => 1 [items_count_all] => 474 [status] => 1 ) [139] => Array ( [category_id] => 5676 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-23 18:40:08 [items_count] => 1 [items_count_all] => 475 [status] => 1 ) [140] => Array ( [category_id] => 5677 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => เทศบาลตำบลบางปู [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-23 18:40:15 [items_count] => 7 [items_count_all] => 483 [status] => 1 ) [141] => Array ( [category_id] => 5678 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยนครพนม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-23 18:40:21 [items_count] => 4 [items_count_all] => 487 [status] => 1 ) [142] => Array ( [category_id] => 5758 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-25 17:13:39 [items_count] => 2 [items_count_all] => 853 [status] => 1 ) [143] => Array ( [category_id] => 5759 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมพัฒนาที่ดิน [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-25 17:13:46 [items_count] => 4 [items_count_all] => 493 [status] => 1 ) [144] => Array ( [category_id] => 5763 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมป่าไม้ [description] => <p>กรมป่าไม้</p> [image] => [mdate] => 2017-08-25 17:14:55 [items_count] => 2 [items_count_all] => 495 [status] => 1 ) [145] => Array ( [category_id] => 5793 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-26 21:16:13 [items_count] => 0 [items_count_all] => 0 [status] => 1 ) [146] => Array ( [category_id] => 5794 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-26 21:16:20 [items_count] => 2 [items_count_all] => 510 [status] => 1 ) [147] => Array ( [category_id] => 5795 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมสารบรรณทหารอากาศ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-26 21:16:27 [items_count] => 3 [items_count_all] => 515 [status] => 1 ) [148] => Array ( [category_id] => 5797 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง [description] => <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง</p> [image] => [mdate] => 2017-08-26 21:17:19 [items_count] => 12 [items_count_all] => 674 [status] => 1 ) [149] => Array ( [category_id] => 5812 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-27 19:06:41 [items_count] => 3 [items_count_all] => 518 [status] => 1 ) [150] => Array ( [category_id] => 5813 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-27 19:06:47 [items_count] => 1 [items_count_all] => 519 [status] => 1 ) [151] => Array ( [category_id] => 5815 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สถาบันการบินพลเรือน [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-27 19:06:54 [items_count] => 11 [items_count_all] => 531 [status] => 1 ) [152] => Array ( [category_id] => 5915 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-28 19:59:11 [items_count] => 1 [items_count_all] => 532 [status] => 1 ) [153] => Array ( [category_id] => 5916 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมการอุตสาหกรรมทหาร [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-28 19:59:17 [items_count] => 2 [items_count_all] => 534 [status] => 1 ) [154] => Array ( [category_id] => 5917 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-28 19:59:24 [items_count] => 1 [items_count_all] => 535 [status] => 1 ) [155] => Array ( [category_id] => 5918 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-28 19:59:30 [items_count] => 2 [items_count_all] => 797 [status] => 1 ) [156] => Array ( [category_id] => 5919 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กองพลทหารราบที่7 [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-28 19:59:37 [items_count] => 5 [items_count_all] => 541 [status] => 1 ) [157] => Array ( [category_id] => 5944 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-29 22:34:34 [items_count] => 1 [items_count_all] => 542 [status] => 1 ) [158] => Array ( [category_id] => 5945 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-29 22:34:40 [items_count] => 7 [items_count_all] => 723 [status] => 1 ) [159] => Array ( [category_id] => 5946 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลลำพูน [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-29 22:34:47 [items_count] => 3 [items_count_all] => 548 [status] => 1 ) [160] => Array ( [category_id] => 5947 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-29 22:34:53 [items_count] => 15 [items_count_all] => 563 [status] => 1 ) [161] => Array ( [category_id] => 5958 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-30 20:07:09 [items_count] => 10 [items_count_all] => 573 [status] => 1 ) [162] => Array ( [category_id] => 5998 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-31 18:33:43 [items_count] => 7 [items_count_all] => 580 [status] => 1 ) [163] => Array ( [category_id] => 5999 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => โรงพยาบาลน่าน [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-31 18:33:49 [items_count] => 1 [items_count_all] => 581 [status] => 1 ) [164] => Array ( [category_id] => 6000 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => การเคหะแห่งชาติ [description] => [image] => [mdate] => 2017-08-31 18:33:56 [items_count] => 10 [items_count_all] => 591 [status] => 1 ) [165] => Array ( [category_id] => 6013 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมยุทธศึกษาทหารบก [description] => [image] => [mdate] => 2017-09-01 19:04:07 [items_count] => 9 [items_count_all] => 601 [status] => 1 ) [166] => Array ( [category_id] => 6014 [domain_id] => 1893 [parent_id] => 4581 [level] => 1 [title] => กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว [description] => <p>กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</p> [image] => [mdate] => 2017-09-01 19:07:40 [items_count] => 4 [items_count_all] => 605 [status] => 1 ) ) 1

 

Engine by